รองแม่ทัพภาคที่ 3 สังเกตการณ์ ตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอเมืองสุโขทัย


วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ศาลาสุขวโรทัย วัดคูหาสุวรรณ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และรับทราบปัญหา ในการดำเนินตรวจเลือกฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ของกองทัพภาคที่ 3 ตามกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 ในห้วงวันที่ 1-12 เมษายน นี้

สำหรับการคัดเลือกในวันนี้อำเภอเมืองสุโขทัย ในพื้นที่ 5 ตำบล มีชายไทยถึงเกณฑ์คัดเลือกทหาร จำนวน 560 คน มารอรับการตรวจเลือกทหารตามหมายเรียก ทำให้บรรยากาศทั่วไปเป็นอย่างคึกคัก

โดยมีญาติของบรรดาผู้รอคัดเลือกการเกณฑ์ทหารมาคอยให้กำลังใจบุตรหลานอยู่รอบนอกบริเวณถึงแม้ว่าจะมีอากาศร้อนจัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ห้ามญาติเข้ามาในบริเวณคัดเลือกทหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองดูแลพื้นที่โดยรอบ ซึ่งครั้งนี้ต้องการทหารเข้าประจำการ จำนวน 107 คนด้วยกัน และมีพันโทเอกมล นาลาพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน