“จุติ” เร่งฉีดวัดซีน “กลุ่มเปราะบาง”ให้คนพิการ-ผู้สูงอายุ

261

“จุติ” เร่งฉีดวัดซีน “กลุ่มเปราะบาง”ให้คนพิการ-ผู้สูงอายุ

yoSugQiUo7

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีนโยบายเร่งรัดให้”กลุ่มเปราะบาง” ทั้งคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่พักอยู่บ้านพักต่างๆ ของกระทรวง พม. ได้รับวัคซีนเร็วที่สุด ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงประสานงาน นำคนพิการเข้ารับการฉีดวัคซีนจากสถาบันราชานุกูล ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

ด้านนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. พร้อมนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และคณะ ในการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้คนพิการในหน่วยงานสังกัด พก.

คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ยังได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค จากคุณปริศนา กล่ำพินิจ พร้อมคณะ ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อใช้ในภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด พก. อีกด้วย