Iนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่ นำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

683

Iนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่ นำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดบุพพาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดดังกล่าว

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับจำนวนมาก โดยมีพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เป็นผู้นำเรียนข้อมูลของบ่อน้ำ ซึ่งบ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของวัดบุพพาราม มีอายุกว่า 500 ปี 

ซึ่งจะใช้เป็นน้ำทรงอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานกองบิน 41 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ วัดบุพพาราม เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2040 มีบ่อน้ำอายุกว่า 500 ปี ปัจจุบันมีการทำอิฐเป็นรั้ว ล้อมรอบ 8 เหลี่ยมอย่างสวยงาม สำหรับบ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ ได้เคยนำน้ำไปถวายเป็นน้ำสรง และนำไปประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์พร้อมน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

นับว่ายังความปลื้มปิติของคณะสงฆ์และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้นำน้ำทิพย์ไปเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นครั้งที่ 3 อีกด้วย