พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์”เปิดศูนย์บริการทางสังคมฯ นำร่อง สนองตอบปัญหาประชาชน (คลิป)

1275

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์”เปิดศูนย์บริการทางสังคมฯ นำร่อง สนองตอบปัญหาประชาชน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์บริการทางสังคมทุกช่วงวัยตำบลท้อแท้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์ และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับ

ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ กล่าวรายงานว่า การช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้
1. นายสำรวย ขวัญแจ้ง อายุ 79 ปี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่
7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มี
เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ ปัจจุบันกำลังทำการปรับปรุงก่อสร้างที่พักอาศัย
ให้
2.นายสายฝน เณรศาสตร์ อายุ 46 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ 1 ตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา 35 จากบริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด ในตำแหน่ง ผู้ช่วยงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลทองแท้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนศูนย์บริการทาง
สังคมทุกกลุ่มวัย ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้
2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก
3.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
4.นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน

นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า การเปิดศูนย์บริการทางสังคมทุกช่วงวัยระดับตำบล จะกระทำทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพิษณุโลก นับว่าเป็นแห่งแรก ในโอกาสต่อไปไม่เกินเดือนสิงหาคม จะขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอความร่วมมือทั้งหมด หลายๆเรื่องจะทำ (sandbox) คือห้องทดสอบประสิทธิภาพโครงการนำร่องเป็นศูนย์ตอบสนองปัญหาประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก เพราะความแตกต่างทั้งสังคมการเกษตร ศูนย์ราชการ ศูนย์โลจิสติกส์ อันที่แปลกไปจากที่อื่นจะต้องปรับตัวให้ได้ โอกาสใหม่ๆที่ประชาชนยังไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยทัน
ต้องดึงภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐมาปั้นเขาและให้เข้าสู่ระบบแล้วเดินไป
ด้วยกันให้ได้