พะเยา ชาวอาชีวศึกษาภาคเหนือ ระดมเครื่องพ่นละอองน้ำช่วยเหลือลดปัญหาหมอกควัน

วันที่ 2 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาชีวศึกษาภาคเหนือและอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งในภาคเหนือ ระดมเครื่องพ่นละอองน้ำที่มีหลากหลายรูปแบบ เข้าทำการฉีดพ่นน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยจะได้ดำเนินการติดตั้งบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งสถานที่ที่เป็นย่านชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมโครกรัม ล่าสุดอยู่ที่ 80 ไมโครกรัม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

นายวุฒิชัย เสาวโกมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องมือในเรื่องของการพ่นละอองน้ำรวมทั้งหน้ากากอนามัย ที่ทางสำนักงานการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษาได้เดินทางมามอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลังสถานการณ์หมอกควันเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดี โดยทางดรอ. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เดินทางมาส่งมอบ และได้นำนโยบาย ดำเนินการให้สถาบันการอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งอาชีวะทั่วประเทศได้ดำเนินการในการนำเครื่องพ่นน้ำลดหมอกควัน ที่มีหลากหลายรูปแบบเข้ามาทำการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งสถาบันการอาชีวะของจังหวัดพะเยา ได้มีการผลิตเครื่องพ่นน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันเข้ามาดำเนินการในการแก้ไขปัญหากรณีหมอกควันดังกล่าว

นอกจากนั้นอาชีวศึกษายังได้มีการดำเนินการให้สถาบันอาชีวะ ทั่วประเทศได้มีการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อทำการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและรวมทั้งได้ดำเนินการจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อเป็นการเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีสภาพที่จะเป็นเหตุให้ก่อเกิดไอเสียได้ ซึ่งได้ดำเนินการทำการตรวจเช็คสภาพรถให้กับประชาชนโดยทั่วไปเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันดังกล่าว
สัมภาษณ์… ดรอ. ศสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสากรรม


ขณะที่นายสถิต ปริปุณญากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้นซึ่งมีสถาบันอาชีวะอยู่จำนวน 5 แห่ง ด้วยกัน ซึ่งได้ดำเนินการให้ทางสถาบันได้มีการผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำดังกล่าวเพื่อเข้าทำการติดตั้งและช่วยเหลือในพื้นที่ แต่ละจุดในส่วนของอำเภอเมือง นั้นขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งและจะดำเนินการเป็นการติดตั้งแบบถาวรบริเวณริมกว๊านพะเยาใกล้รูปปั้นพญานาคเพื่อทำการพ่นละอองน้ำในการแก้ไขปัญหาหมอกควันดังกล่าวสัมภาษณ์… นายนายสถิต ปริปุณญากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพะเยา

ขณะที่นายอรรถพล สังขะวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ระบุว่า ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลังจากที่มีการดำเนินการลดปัญหาหมอกควันในกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการระดมเครื่องพ่นละอองน้ำดังกล่าว จากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ และที่อื่นๆเข้าทำการช่วยเหลือในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งจะมีเครื่องพ่นละอองน้ำหลากหลายรูปแบบ ทั้งเป็นการติดตั้งเป็นจุด และติดตั้งเป็นอุโมงค์น้ำรวมทั้งการติดตั้งกับรถยนต์เพื่อตระเวนทำการฉีดพ่นน้ำไปตามที่ต่างๆเพื่อลดปัญหาหมอกควันดังกล่าว

สัมภาษณ์… จะได้นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วม

ขณะที่สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดพะเยาล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 80 ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 96 ไมโครกรัม ค่า AQI อยู่ที่ 175 ไมโครกรัม ซึ่งมีค่าฝุ่นละอองที่ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงเกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน