ผู้ว่าฯ เชียงราย นำหมอลงพื้นที่ตรวจชุมชนเมียนมา หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

443

ผู้ว่าฯ เชียงราย นำหมอลงพื้นที่ตรวจชุมชนเมียนมา หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 ก.ค.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อาจารย์สืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการจากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติใน จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่หมู่บ้านไทยสมุทร หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

หลังจากที่พบแรงงานชาวเมียนมาเป็นชาย อายุ 30 ปี ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ทำให้ต้องปิดบางพื้นที่ซอย 2 และซอย 3 ภายในหมู่บ้านเพื่อกักชาวเมียนมาภายในจำนวน 31 ครัวเรือน 70 คน ไม่ให้ออกนอกเคหสถานเป็นเวลา 14 วัน โดยเทศบาลนครเชียงรายรับหน้าที่นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบเพื่อยังชีพ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติเข้ามาช่วยเหลือคนในชุมชนด้วย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า ชุมชนนี้เป็นแห่งแรกของเชียงราย ที่เป็นบ้านเช่าที่มีแรงงานต่างด้าวเช่าอาศัยกันแออัด โดยผู้ป่วยที่พบเชื้อ พบกว่าเดินทางมาจากเชียงใหม่เข้าไปอาศัยอยู่ 2-3 วัน และกำลังจะไปสมัครเข้าทำงาน จึงต้องตรวจหาเชื้อเพื่อนำไปประกอบการสมัครงาน แต่ตรวจพบการติดเชื้อทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวไปรักษา ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอยู่ 3-4 คน ได้ตรวจหาเชื้อครั้งแรกพบผลเป็นลบซึ่งก็หวังว่าเชื้อไม่กระจายออกไป ปัจจุบันมีนายจ้างหลายรายเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ ไม่ให้แรงงานในชุมชนกลับไปทำงานอีก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะต้องสร้างความมั่นใจเพื่อให้กลับสู่ปกติได้

ด้านอาจารย์สืบสกุล กล่าวว่า กรณีปัญหานายจ้างไม่รับคนงานที่อยู่ในซอยข้างเคียงในชุมชนที่พบการติดเชื้อเข้าทำงานเพราะมาจากหมู่บ้านเดียวกับผู้ติดเชื้อนั้น ล่าสุดได้รับแจ้งจากจังหวัดว่าเจ้าหน้าที่จะรับตรวจหาเชื้อในประชากรที่อยู่ซอย 3 และซอย 4 แล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นายจ้าง สำหรับชุมชนแห่งนี้มีชาวเมียนมาอาศํยกว่า 90% ลักษณะเป็นครอบครัวที่ทำงานรับจ้างอยู่ในตลาดค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่และรับจ้างทั่วไปในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย