อุตรดิตถ์ นักวิชาการเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้ง

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่อ่างเก็บน้ำชำนาค หมู่ที่ 2 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนำของ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยดร. เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ํานิเทศศาสนคุณ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาภัยแล้ง ที่บ้านนาอินเหนือ หมู่ที่ 2 โดยเฉพาะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำชำนาค พบว่ามีปริมาณน้ำแห้งขอด


ดร. เร่งรัด ได้ใช้เทคโนโลยีโดยการใช้ภาพถ่ายและ gps ตรวจสอบแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินทำให้พบว่าบริเวณใต้ดินลึกลงไปของอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำใต้ดินอยู่เป็นจำนวนมาก และได้ชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่า ให้ทำการขุดเจาะ เพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ได้อย่างสบาย

นอกจากนี้ ดร. เร่งรัด ยังได้กำหนดและทำเครื่องหมายพิกัดจุดที่จะทำการขุดเจาะ ในครั้งนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวในส่วนของนายอำเภอพิชัยได้กล่าวว่า ทาง นายธนากร อึ้งวิจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทราบถึงปัญหาของภัยแล้งที่ตำบลนาอินได้รับความเดือดร้อนจึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย โดยสั่งการนายอำเภอพิชัยประสานกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมาทำการขุดเจาะโดยทางจังหวัดฯและทางอำเภอจะเป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขุดเจาะแหล่งน้ำ

ทางด้านของนายอำเภอพิชัย กล่าวว่า สำหรับการขุดเจาะอ่างเก็บน้ำชำนาค ทางอำเภอพิชัย จะเร่งประสานกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเร่งทำการขุดเจาะอย่างเร่งด่วนเพื่อนำเครื่องมือขุดเจาะมาดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายละเมียน จันทร์ดำ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน กล่าวว่า ในส่วนของอ่างเก็บน้ำชำนาค บ้าน นาอินเหนือหมู่ที่ 2 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำแห้งขอด ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำในด้านอุปโภคและบริโภค ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่กันดารและแห้งแล้งที่สุดจึง อยากวิงวอนและขอความเมตรตาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวห้เร่งรัดและพลักดันสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้อย่างเร่งด่วน
ในส่วนของคนเองพร้อมด้วยท่านนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมา ดูและรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา โดยจะทำการขุดเจาะ ตามที่ผู้ชำชาญการได้แนะนำ

“ตนเองในฐานะของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอินขอฝากและวิงวอนไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรงบประมาณและเร่งรัดนำเครื่องจักรให้ทำการขุดเจาะ นำน้ำใต้ดินมาใช้เป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับ ชาวบ้านเกษตรกร ที่ตำบลนาอิน จึงอยากจะวิงวอนและขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบแก้ไขและเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป”นายละเมีบน กล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน