สุโขทัย จัดงานวันสายใจไทย ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 2  เมษายน 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านมูลนิธิสายใจไทย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีจัดงานวันสายใจไทย ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งชมรมสายใจไทยจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรต่อองค์ประธานฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมตัวของสมาชิกในการเทิดพระเกียรติฯ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ รวมถึงเป็นโอกาสที่สมาชิกจะได้มาพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในมวลสมาชิก


เครดิต:วิชัย สิทธิพันธ์ สนง.ปชส.สุโขทัย ภาพ/ข่าว