การตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอเมืองพิษณุโลก วันแรกคึกคัก

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่โรงยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก พันโททรงภพ ชาญเดช ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 ผู้อำนวยการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก วันนี้มีตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลวัดพริก ตำบลหัวรอ ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลบ้านป่า

โดยมีชายไทยอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการจำนวน 475 คน ซึ่งจะมีการจับใบแดงจำนวน 99 คน