พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 รวม 14 ราย เตรียมตั้ง รพ.สนามรองรับ(คลิป)

617

พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 รวม14 ราย เตรียมตั้ง รพ.สนามรองรับ

วันที่12 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพะเยาออกแถลงการสถานการโควิด19 ที่ห้องประชุม สสจ.พะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย  นายพินิจ แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาต่อสื่อมวลชน ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564 ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ระลอกใหม่เมษายน ถึงวันที่ 11 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 จำนวน 14 ราย ซึ่งผู้ป่วยรายที่ 1-3 ของจังหวัดพะเยา  ได้แจ้งประวัติเบื้องต้นต่อสื่อมวลชนไปเรียบร้อยแล้ว


สำหรับผู้ป่วยรายที่ 4 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอภูซาง ทำธุรกิจส่วนตัว มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ด้วยอาการไอ มีเสมหะสีขาวและเจ็บคอ เดินทางไปกรุงเทพฯด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เชียงราย-ดอนเมือง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2564 เข้าพักอาศัยที่โรงแรม ย่านสยาม กรุงเทพฯ และในวันที่ 5 เมษายน 2564 เดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL-544 ดอนเมือง-เชียงราย เวลา 19.20 น. เดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ถึงที่พักอาศัยได้กักตัวอยู่ที่บ้านตลอด

และในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทราบว่าเพื่อนที่กรุงเทพฯ ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 3 ราย จึงได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา  ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงคำ ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นเพื่อนที่กรุงเทพ 4 ราย (ผลตรวจพบเชื้อ 4 ราย) แฟนผู้ป่วย (ตรวจไม่พบเชื้อ) แม่และพี่สาว (พี่สาวตรวจไม่พบเชื้อ) และผู้โดยสารสายการบินไทยไลน์ออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL-544  ดอนเมือง-เชียงราย แถวที่ 28 -32

รายที่ 5 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 21 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองพะเยา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพักมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ช่วงก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ป่วยเรียนหนังสือและพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังสอบเสร็จเดินทางกลับจังหวัดพะเยา ด้วยรถกรีนบัสเชียงใหม่-พะเยา ในวันที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 13.15 น.โดยนั่งรถส่วนตัวของเพื่อนมาสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 เมษายน 2564 ทราบข่าวว่าเพื่อนที่สัมผัสใกล้ชิดในจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบเชื้อโควิด19 ผู้ป่วยจึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลพะเยา ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว  จำนวน 2 ราย และผู้สัมผัสในยานพาหนะ ผู้โดยสารรถกรีนบัสเชียงใหม่-พะเยา เที่ยว 504 วันที่ 8 เมษายน เวลา 13.15 น. จำนวน 32 คน


รายที่ 6 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 20 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจุน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพักมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อนวันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ป่วยเรียนหนังสือและพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติไปร้านท่าช้างคาเฟ่ ร้านตะวันแดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้รับการตรวจค้นหาเชิงรุก โดยศูนย์ควบคุมโรคเชียงใหม่ และในวันที่ 9 เมษายน 2564 เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ถึงที่พักอาศัยอำเภอจุน จังหวัดพะเยาได้กักตัวที่บ้านและในวันที่ 10 เมษายน 2564 รับแจ้งว่าผลการตรวจพบการติดเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุน ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว  จำนวน 3 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19

รายที่ 7 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจุน ทำธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้เดินทางมาจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับบิดา ( ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยารายที่ 8 ) และมารดา และในวันที่ 10 เมษายน 2564 มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบิดาและมารดา ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุน ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว 3 รายและญาติผู้สัมผัส จำนวน 4 ราย ทุกราย  ได้รับการติดตาม

รายที่ 8 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 60 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจุน ทำธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพฯ เป็นบิดาของผู้ป่วยรายที่ 7 ในวันที่ 10 เมษายน 2564 มีอาการ ไอ เจ็บคอ จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุนและในวันที่ 11 เมษายน อาการรุนแรงขึ้นจึงส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลพะเยา

รายที่ 9 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 22 ปี ภูมิลำเนาอำเภอดอกคำใต้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพักหลังมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่   เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564  ช่วงก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่หอพักจังหวัดเชียงใหม่ และมีประวัติไปสถานบันเทิงหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้เดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัว  ถึงที่พักอาศัย ได้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล และกักตัวที่บ้าน วันที่ 9 เมษายน 2564 เริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว อสม.มาวัดไข้ที่บ้าน อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส จึงได้รับการประสานให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 หลังจากนั้นได้รับแจ้งว่าเพื่อนที่สัมผัสใกล้ชิด ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ในวันที่ 10 เมษายน 2564 จึงเข้ารับการตรวจและผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดอกคำใต้

รายที่ 10  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง ภูมิลำเนาอำเภอเมืองพะเยา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพักมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อนวันที่ 9 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด19 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเข้าค่ายวันที่ 5 -7 เมษายน 2564 ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ช่วงเช้าเริ่มป่วยด้วยอาการมีไข้ ปวดหัว ไอแห้ง และในช่วงบ่ายเดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัวถึงบ้านที่พักอาศัยได้กักตัวอยู่ที่บ้าน และในวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้เข้ารับการตรวจและผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว  จำนวน 3 ราย ทุกรายได้รับติดตาม

รายที่ 11 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดนนทบุรี รับราชการตำรวจ สถานที่ทำงานกรุงเทพฯ ผู้ป่วยไม่มีอาการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  ได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาถึงบ้านของภรรยาในช่วงเย็นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา วันที่ 10 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 07.00 -11.30 น. ได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมครอบครัว มาตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลพะเยา และในเวลา 12.00 น. แวะทานอาหารกลางวัน ที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพะเยา ช่วงเย็นในวันเดียวกันได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด19  จีงได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปง  ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว ที่ทำงานและในชุมชน จำนวน 17 ราย

รายที่ 12 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 21 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองพะเยา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่   เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อนวันที่ 6 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่หอพัก จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติไปเที่ยวผับ Infenity เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 และในวันที่ 6 เมษายน 2564 ได้เดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัว แวะซื้ออาหารระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ตลาดในเมืองพะเยา มารับประทานที่บ้าน หลังจากนั้นอยู่บ้านตลอด ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ กินยาพาราเซตามอล ไข้ลดลง และในวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้เข้ารับการตรวจและผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นบุคคลในครอบครัว  จำนวน 3 ราย ทุกรายได้รับติดตาม และมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 4 ราย ทุกรายได้รับติดตามและคำแนะนำให้สังเกตอาการตนเอง

รายที่ 13 เป็นผู้ป่วยเพศชาย สัญชาติญี่ปุ่น อายุ 44 ปี ภูมิลำเนาอำเภอดอกคำใต้ อาชีพพนักงานบริษัทและที่พักในกรุงเทพฯ ย่านสุขุมวิท ช่วงก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้ทำงานและพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ และในวันที่ 10 เมษายน 2564 เดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินสุวรรณภูมิ-เชียงราย เวลา 09.30 น. เดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยมีบุคคลในครอบครัวไปรับที่สนามบินเชียงราย เดินทางถึงอำเภอเมืองพะเยาแวะทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จากนั้นเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา และวันที่ 11 เมษายน 2564 ได้รับแจ้งจากทาง

โรงพยาบาลผลการตรวจพบการติดเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดอกคำใต้

รายที่ 14 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเชียงคำ  มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่ให้ประวัติไปร้านท่าช้างคาเฟ่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และผู้ป่วยโควิด19 (ห้องสอบเดียวกันที่มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงราย ) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 17.00 น.ห้องสอบที่ S1-101 เป็นห้องปรับอากาศ มีผู้เข้าสอบห้องเดียวกัน 20 กว่าคน หลังจากสอบเสร็จเดินทาง
กลับบ้านด้วยรถยนต์ส่วนตัว ช่วงเย็นในวันเดียวกันเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว แยกกักตัวที่บ้าน วันต่อมามีอาการปวดศีรษะมาก เมื่อยตัว ซื้อยามารับประทานเอง (สวมหน้ากากตลอด)ในวันที่ 10 เมษายน 2564 อาการไม่ทุเลาจึงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมบุคคลในครอบครัว ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดพะเยา ระหว่างรอคิวตรวจได้รับแจ้งว่า มีผู้เข้าสอบในห้องสอบเดียวกันติดเชื้อโควิด19 หลังจากตรวจเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้าน ในวันที่ 11 เมษายน ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงคำ ส่วนไทม์ไลน์ของรายที่ 15-18 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ทั้งนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ทั้ง 18 รายนี้ ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทุกอำเภอ ได้มีการติดตามผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมารับการตรวจหาเชื้อโควิค19 ทุกราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกรายจะได้รับการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน