พิษณุโลก เพจเรารักสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ “ผุด”คำฟ้อง-ยกฟ้อง ศาลปกครองคดี”ศรีสุวรรณ จรรยา”

1005

พิษณุโลก เพจเรารักสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ “ผุด”คำฟ้อง-ยกฟ้อง ศาลปกครองคดี”ศรีสุวรรณ จรรยา”

วันที่ 2 กรกฎาคม.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก(facebook) “เรารักสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พิษณุโลก ได้ออกมาเผยแพร่ คำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก เมื่อ 31 ก.ค. 2562 เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนตัดผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณสามแยกเรือนแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และนักกฎหมายชื่อดัง พร้อมด้วยตัวแทนชาวพิษณุโลกได้ไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก เพื่อฟ้อง 1.นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ เทศบาลนครพิษณุโลก เพิกถอนคำสั่งที่ พล. 52006 / 3136 นายกเทศบาลนครพิษณุโลก ในขณะนั้นออกหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ก่อสร้างเป็นถนนสาย ฉ.1

ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพิกถอนหรือปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะจัดรูปที่ดิน หนองตาเหี่ยม ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่ได้ประกาศนำเอาพื้นที่สวนฯ ไปเป็นพื้นที่ในเขตจัดรูปที่ดินดังกล่าว โดยขอให้ศาล ออกคำสั่งนำพื้นที่เฉพาะสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ออกจากประกาศคณะจัดรูปที่ดิน

ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ปรับเปลี่ยนแนวเส้นทาง ฉ.1 ไม่ให้กระทบหรือรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ปรับเปลี่ยนแนวเส้นทาง ฉ.1 ไม่ให้กระทบหรือรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อ 31 ก.ค. 2562 ศาลปกครองพิษณุโลก มีคำสั่งสรุปข้อความสาระที่สำคัญดังนี้

1.กรมธนารักษ์ ชี้แจงว่า อนุญาตให้เทศบาลนครพิษณุโลก ใช้พื้นที่ทำสวนสาธารณะ มาตั้งแต่ ปี 2541 และยังไม่เคยอนุญาตให้สร้างถนน และไม่เคยมีหน่วยงานไหน มาขอใช้พื้นที่ก่อสร้างถนน ซึ่งการยื่นขอสร้างถนนจะต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย

2.วันนี้ยังไม่มีการก่อสร้าง ยังไม่มีการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ยังไม่มีแบบก่อสร้าง ยังไม่มีแนวทางที่แน่นอน ยังไม่มีการของบประมาณ และผู้ว่าฯได้คำสั่งยุติการดำเนินการในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ไปแล้วเมือวันที่ 10 มีนาคม 2562 และยังไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องทั้งสาม กระทำการตามประกาศคณะจัดรูปที่ดิน หนองตาเหี่ยม ต.อรัญญิก รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ อันก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดกับสวนเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างชัดแจ้ง

3.วันนี้ผลกระทบยังไม่ใกล้ชิดเพียงพอ ที่จะรับฟังได้ว่าประชาชนผู้ฟ้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย จึงยังไม่ใช่ผู้มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล แต่อย่างไรก็ดี หากในอนาคตผู้ถูกฟ้องทั้งสามหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายอื่น ดำเนินการตามประกาศที่พิพาท อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของสวนสาธาณะ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะฯ อย่างชัดแจ้งแล้ว ประชาชนที่เดือดร้อนก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ในภายหลัง ศาลจึงมีคำสั่ง ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

ต่อมาสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและภาคประชาชน ได้ยื่นอุทรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อวินิจฉัยต่อไป

ทั้งนี้ เพจเรารักสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ ออกมาโพสต์ มีข้อความดังนี้

สรุปเบืองต้น : คำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก เมื่อ 31 ก.ค. 2562
(กรุณาอ่านเอกสารศาลปกครองฉบับจริงๆ ประกอบด้วยนะ )การสร้างถนนผ่านเข้ามาที่ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 …. 80 พรรษา” จังหวัดพิษณุโลก ( สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 พุทธมลฑล , สามแยกบิ๊กซี ) ภาคประชาชนได้นำเรื่องการสร้างถนนนี้ ขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใน 5 ประเด็น คือ
1. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ เทศบาลนครพิษณุโลก เพิกถอนคำสั่งที่ พล. 52006 / 3136 ที่ยินยอมให้ใช้พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ก่อสร้างเป็นถนนสาย ฉ.1
2. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพิกถอนหรือปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะจัดรูปที่ดิน
หนองตาเหี่ยม ต.อรัญญิก ที่ได้ประกาศ นำเอาพื้นที่สวนฯทั้งหมด ไปเป็นพื้นที่ในเขตจัดรูปที่ดินดังกล่าว โดยขอให้ศาล ออกคำสั่งนำพื้นที่เฉพาะสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ออกจากประกาศคณะจัดรูปที่ดิน ดังกล่าว
3. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ปรับเปลี่ยนแนวเส้นทาง ฉ.1 ไม่ให้กระทบหรือรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
4. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ปฎิบัติหน้าที่คุ้มครองสวนสาธาณะเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฏหมายอื่นๆ
5. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม กระทำหรือละเว้นการกระทำ ตามที่ศาลเห็นสมควร

ประเด็นที่ศาล มีคำสั่ง (31 ก.ค.62) :
1. ศาลเห็นว่า จากกรณีดังกล่าว ประชาชนผู้ฟ้องคดี มีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ได้
2. กรมธนารักษ์ ชี้แจงว่า อนุญาตให้เทศบาลนครพิษณุโลก ใช้พื้นที่ทำสวนสาธารณะ มาตั้งแต่ ปี 2541 และยังไม่เคยอนุญาตให้สร้างถนน และไม่เคยมีหน่วยงานไหน? มาขอใช้พื้นที่ก่อสร้างถนน ซึ่งการยื่นขอสร้างถนนจะต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
3. ศาลเห็นว่า …คำสั่งที่ พล. 52006 / 3136 ที่เทศบาลนครพิษณุโลก ยินยอมให้ใช้พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ก่อสร้างเป็นถนนสาย ฉ.1 นั้น เป็นเพียงขั้นตอนการทำงานภายในขั้นตอนหนึ่ง ยังไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฏหมาย ของนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นทางกฎหมายระหว่างบุคคลในการอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนผู้ฟ้องคดี
ดังนั้นผู้ฟ้องคดี จึงยังไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย จากหนังสือให้ความยินยอม ดังกล่าว

( Note ความเห็นส่วนตัว : แต่ 3 – 4 ปีผ่านมา หลายหน่วยงาน ก็นำเอาเอกสารฉบับนี้ มาอ้างต่อสาธารณะชน-ประชาชน ตลอดว่า ได้รับอนุญาตยินยอมให้ก่อสร้างถนนผ่านเข้ามาที่สวนฯ ได้)

4. ศาลเห็นว่า … วันนี้ ยังไม่มีการก่อสร้าง ยังไม่มีการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ยังไม่มีแบบก่อสร้าง ยังไม่มีแนวทางที่แน่นอน ยังไม่มีการของบประมาณ และผู้ว่าฯได้คำสั่งยุติการดำเนินการในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ไปแล้วเมือวันที่ 10 มีนาคม 2562 และยังไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องทั้งสาม กระทำการตามประกาศคณะจัดรูปที่ดิน หนองตาเหี่ยม ต.อรัญญิก รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ อันก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดกับสวนเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างชัดแจ้ง
5. ศาลเห็นว่า… วันนี้ ผลกระทบยังไม่ใกล้ชิดเพียงพอ ที่จะรับฟังได้ว่าประชาชนผู้ฟ้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย จึงยังไม่ใช่ผู้มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล …. แต่อย่างไรก็ดี หากในอนาคตผู้ถูกฟ้องทั้งสามหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายอื่น ดำเนินการตามประกาศที่พิพาท อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของสวนสาธาณะ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะฯ อย่างชัดแจ้งแล้ว ประชาชนที่เดือดร้อนก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ในภายหลัง
6. วันนี้ (31กค 2562)… ศาลจึงมีคำสั่ง ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา….ก็ลองอ่านและศึกษาดู (เทียบกับคำสั่งฉบับจริง ด้วยนะ เพราะอาจจะตกหล่น ผิดพลาดได้) …และวันที่ 30 สค 62….ผู้ฟ้องคดี (สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและภาคประชาชน) ก็ได้ยื่นอุทรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อวินิจฉัยต่อไป

ขอบคุณภาพ: เพจเรารักสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ