อุตรดิตถ์ จัดนิทรรศการ และลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

631

อุตรดิตถ์ จัดนิทรรศการ และลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง นำโดยพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์

โดยร่วมสภาวัฒนธรรมอำเภอลับแล สภาวัฒนธรรม ตำบลทุ่งยั้ง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564
ประกอบด้วย การตั้งโต๊ะถวายเครื่องราชสักการะ การอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย และชาวอุตรดิตถ์ และส่งเสริมการรัก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการ DMHTTA ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นายสุรพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ได้เสด็จมาเยี่ยมอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ร่วมออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ที่มารับบริการ ซึ่งพระองค์เสด็จติดต่อกันมา 2 ปีแล้ว และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มีการออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรค แก่ประชาชนฟรีเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ท่านห่วงใยประชาชนคนอุตรดิตถ์ การจัดงานดังกล่าวจึงเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่าน ที่มีต่อประชาชนอุตรดิตถ์ โดยร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะและราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-6 กรกฎาคม 2564 ณ หน้าวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน