กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

พลตรี จิรเดช กลมเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.


กองทัพภาคที่ ๓, สามาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๓, กำลังพลและครอบครัวของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพร เบื้องหน้าฉายาลักษณ์ สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า