พิษณุโลก กรมโยธาฯ ทุ่มงบ 100 ล้านบาท จัดรูปที่ดิน “ตาบอด” 4 ปี เพียงทุ่งร้างทางเลอะ

2231

พิษณุโลก กรมโยธาฯ ทุ่มงบ 100 ล้านบาท จัดรูปที่ดิน “ตาบอด” 4 ปี เพียงทุ่งร้างทางเลอะ

ตามสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการก่อสร้างถนน ตามผังเมืองรวมสาย ฉ1 ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ปี 2542 เพื่อการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาจราจร โดยนำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใช้ในการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาการจราจร จากกลางชุมชนออกสู่ถนนเลี่ยงเมืองทางตอนเหนือของเมืองพิษณุโลก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 ด้านทิศใต้เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณสามแยกเรือนแพ

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินก่อสร้างถนนดิน บริเวณทุ่งนาหนองตาเหี่ยม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ทั้งที่ยังไม่มีถนนเชื่อมกับถนนสายหลักเชื่อมต่อกับถนนใหญ่ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ที่ตาบอด”

แหล่งข่าวระดับสูงในกรมโยธาธิการฯ เปิดเผยว่า ในปี 2559 กรมโยธาธิการฯ ได้อนุมัติงบ จำนวน 20,000,000 บาท มาให้โยธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อก่อสร้างถนนดินในโครงการ ฉ1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แต่ถนนสายดังกล่าวด้านทิศเหนือไม่สามารถเชื่อมกับซอยในพื้นที่ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งเจ้าของที่ดินรายหนึ่งไม่ยอมขาย ด้านทิศใต้ “ยึกตื้นติดกึก ยักลึกติดกัก” เพราะไม่สามารถตัดผ่านสวนเฉลิมเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 เพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 12 (สามแยกเรือนแพ)

ภายในโครงการจึงจัดสร้างได้เพียงถนนดิน ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ความกว้าง 30 เมตร สิ้นงบประมาณไป 11,331,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ต่อมากรมโยธาธิการฯ ยังได้จัดสรรงบประมาณ นับตั้งแต่ 2560 -2562(งบผูกพัน) เพิ่มเติม เพื่อจัดรูปที่ดิน บริเวณดังกล่าวต่อไปอีก และเป็นเพียงแค่ก่อสร้าง“ถนนดิน” ภายในโครงการดังกล่าว มีชื่อเรียกว่า ถนนสาย จ1,จ4 และถนนดินอีกหลายสายที่ถูกตั้งชื่อเป็นตัวเลข รวมทั้งสิ้นในวงเงินงบประมาณ 89,800, 000 บาท

โดยในปี 2560 ได้รับการจัดสรรจำนวน 18,000,000 บาท ปี 2561 จำนวน 31,500,000 บาท และปี 2562 จำนวน 40,300,000 บาท ซึ่งโยธาธิการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนดินภายในเขตจัดรูป มีขนาดความกว้าง 30 เมตร 25 เมตร 20 เมตร ตามลำดับ และบางช่วงกว้างเพียง 6  เมตร แต่มีความสูงประมาณ 3 เมตร

การกล่าวอ้างของกรมโยธาธิการฯ ที่จัดสรรทุ่มเทงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างถนนดินในท้องทุ่งนาใกล้หนองตาเหี่ยมแห่งนี้ พร้อมกับมีโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่ดินตาบอดบริเวณดังกล่าว โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลกระทบกับสวนสาธารณะของประชาชน กล่าวคือ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ให้เหตุผลว่าเป็นการรวบรวมที่ดินจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแบ่งปันพื้นที่ของตนออกมาส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปเป็นถนน และยังเพิ่มเนื้อที่ให้สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อดำเนินโครงการและก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ พื้นที่สวนสาธารณะที่ประชาชนในเมืองพิษณุโลก ใช้เป็นพื้นที่นันทนาการไม่ได้ลดน้อยลง แต่ยังเพิ่มขึ้นจากที่ดินที่ชาวพิษณุโลก ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สละให้ ซึ่งจะทำให้เนื้อที่ของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จากที่มีอยู่เดิมราว 152 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 155 ไร่ อีกทั้งยังไม่โดนถนนดังกล่าวแบ่งพื้นที่สวนเป็น 2 ฝั่งอีกด้วย

ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เซ็งแซ่ของชาวจังหวัดพิษณุโลก มาตามลำดับ การที่งบประมาถูกจัดสรรมานับ 100,000,000 บาท ว่ามีอดีตข้าราชการระดับสูงของจังหวัด นักการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มทุนที่เป็นพวกพ้อง มีสายป่านยาวไปซ้อนซื้อที่ดิน “ตาบอด” จากชาวบ้านที่ไม่รู้ข้อมูลไว้อย่างมากมายมหาศาล เพื่อเก็งกำไรในราคาไร่ละเพียงไม่กี่หมื่นบาท ที่มีความหวังว่ามูลค่าที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นไร่ละนับล้านบาท

ต่อมากรมโยธาธิการฯ จึงจัดสรรงบประมาณมาจัดรูปที่ดินดังกล่าว โครงการที่จะก่อสร้างถนนก้าวข้ามผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพราะถูกคัดค้านจากประชาชนที่ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายหลายรูปแบบ อาทิ เดิน วิ่ง และกีฬา อื่นๆ แม้จะจัดทำประชาพิจารณ์ครั้งแล้วครั้งเล่า

ประกอบกับที่ดินของเอกชนรายหนึ่งหัวมุมถนนพระองค์ขาว ติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะขายให้ผู้ใด รวมทั้งที่ดินด้านทิศเหนือที่โครงการต้องการเชื่อมถนนเส้นหนึ่งที่ทะลุออกไปข้างวัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งยังมีชาวบ้านรายหนึ่งไม่ยอมขายเช่นเดียวกัน โครงการเชื่อมถนน จึงหยุดชะงักไปไม่สุดทางมาตั้งแต่เริ่มแรกจวบจนปัจจุบัน

แต่ทว่าเงินงบประมาณแผ่นดินนับ 100,000,000 บาท ที่ถูกจัดสรรมาก่อสร้างถนนดินกลางทุ่งนาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึง ปี 2562 ซึ่งขณะนี้กำลังจะกลับกลายเป็น“ดินแดนสนธยา“ที่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่ไม่เคยทราบมาก่อนซึ่งเป็นการสูญเสียงบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน หรือไม่ ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก อีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่ดินเจ้าของที่ดินเดิมอาจหลงเหลือเพียงน้อยนิด ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเงินภาษีอากร

การตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ไม่สามารถรวบรัดและง่ายดาย อีกด้านหนึ่งที่สำคัญจะกระทบกระเทือน จิตใจชาวพิษณุโลก ที่ออกมาคัดค้านก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เนื่องจากเป็นที่ดินราชพัสดุ หลังจากนั้นจะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อขอความเห็นชอบ

ความคาดหวังของกลุ่มทุนที่มีฐานะ คงไม่สะท้านกับการรอคอย ทว่าผู้ที่หลุดหลงเข้าไปซื้อที่ดินอาณาบริเวณดังกล่าวจากการโรยยาหอม คงต้องใช้ระยะเวลา”หักด่านมะขามเตี้ย”

ขณะนี้ จึงเป็นเพียงทุ่งร้างทางเลอะของถนนดิน และยังคงเป็นเส้นทางระทึกอีกต่อไป

กร บ้านกร่าง รายงาน