พะเยา ชาวบ้านเฮโล เก็บแมงมัน เมนูเด็ด 1 ปี มีครั้งเดียว เก็บกินขายราคาแพง กก.ละ 700 – 1,000 บาท(คลิป)

92

พะเยา ชาวบ้านเฮโล เก็บแมงมัน เมนูเด็ด 1 ปี มีครั้งเดียว เก็บกินขายราคาแพง กก.ละ 700 – 1,000 บาท


วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันและในวันนี้ผมได้เริ่มหยุดส่งผลให้แมงมันที่อยู่ในรูใต้ดิน พากันบินออกจากรูเพื่อมาจับคู่ผสมพันธุ์ตามฤดูกาลของแมงมันซึ่ง 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งทำให้ประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่เขตหมู่บ้านตำบล และอำเภอต่างๆทั่วจังหวัดพะเยา พากันออกไล่เก็บแมงมันและหารูแมงมันกันอย่างคึกคักเพื่อจับนำมากินและขายโดยเฉพาะต้นปีนี้แมงมันออกมาเป็นครั้งแรกจะมีราคาแพงกิโลกรัมละตั้งแต่ 500 จนถึงกว่าพันบาท ทำให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยพากันออกหาเก็บแมงมันตามไร่สวน เรือกนาและตามที่แมงมันอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีแมงมันออกต่างพากันแย่งกันเก็บกันอย่างสนุกเพื่อนำมาประกอบอาหารและขายดังกล่าว

สำหรับวิธีการเก็บแมงมันบางคนจะใช้คีมคีบจับตัวแมงมัน บางคนจะใช้มือจับโดยนำใส่วัสดุต่างๆเช่นขวดน้ำตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆเพื่อเก็บแมงมันที่เก็บได้ ไว้ดังกล่าว

IMG_7084