ประธานทีบีซีไทยและเมียนมา พบปะเน้นย้ำความร่วมมือทั้งสองประเทศ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า กระตุ้นสร้างจิตสำนึกประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน


เวลา 09.00 น. วันที่ 2เมษายน 2562 พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานส่วนท้องถิ่น ชายแดนไทย-พม่า ทีบีซี ฝ่ายไทย ร่วมพบปะกับพันโทอ่อง ซาน วิน ประธานคณะกรรมการประสานงานส่วนท้องถิ่นชายแดน ทีบีซี ฝ่ายเมียนมา ที่บริเวณ กลางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเน้นย้ำความร่วมมือ ร่วมแก้ไขปัญหา ไฟป่า และหมอกควัน ของทั้งสองประเทศ


พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ประธานคณะกรรมการประสานงานส่วนท้องถิ่น ทีบีซี ฝ่ายไทย กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ชายแดน ไทยและเมียนมา ในขณะนี้ อยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งที่ผ่านมา ตนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานส่วนท้องถิ่น ทีบีซี ฝ่ายไทย ได้มีการประสานความร่วมมือกับฝ่ายเมียนมา ทั้งการทำหนังสือ และประชุมขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ในการรณรงค์ป้องกัน ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่แนวชายแดน ของทั้งสองประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในวันนี้ได้มีชื้แจงขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่ง ในพื้นที่ 5อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบางพื้นที่ ค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์สูง ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลสุ่มเสี่ยงต่อการเผา กำหนดจุดเฝ้าระวัง และวางมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะเพื่อของปัญหาสุขภาพของประชาชน มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยการ บริหารจัดการ เชิ้อเพลิงอย่างเป็นระบบ


โดยฝ่ายเมียนมา เห็นด้วย และได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่จะให้เกิดผลดี และเป็นรูปธรรม อย่างให้มีการพูดคุยหารือ ทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครองและหน่วยงานของจังหวัด ร่วมหารือร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น