พะเยา ฝนตกติดต่อหลายวัน ทำเจดีย์โบราณอายุร่วม 500 ปี ทรุดแตกร้าว

111

พะเยา ฝนตกติดต่อหลายวัน ทำเจดีย์โบราณอายุร่วม 500 ปี ทรุดแตกร้าว


วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศจังหวัดพะเยาเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันส่งผลกระทบให้ฝนที่ตกลงมาทำให้เจดีย์โบราณ สูง10เมตรฐานกว้าง6เมตรอายุร่วม 500 ปี วัดต๋อมใต้(ศรีมณฑล) หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียวตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เกิดการทรุดและแตกร้าว ไปทั่วองค์ จนชาวบ้านและเจ้าอาวาสเกรงเจดีย์จะทรุดพังลงมา  เพราะเจดีย์โบราณยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานกับกรมศิลปากรแต่อย่างใด หากมีผู้ใจบุญต้องการจะบูรณะองค์เจดีย์ติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดเป็นกรณีเร่งด่วนก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนนี้


พระอธิการทองสุข สุขวฺฑฒโน เจ้าอาวาสวัดต๋อมใต้ (ศรีมณฑล) หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า เจดีย์ ศรีมณฑลหรือเจดีย์วัดใต้ มีอายุ 497ปี ปีสร้างปีพ.ศ.2060    ซึ่งเป็นเจดีย์โบราณที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแต่อย่างใด ที่ผ่านมา เจดีย์โบราณได้รับผลกระทบ การแตกร้าวและทรุดตัว จากเหตุแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลายครั้ง ต่อมาได้เกิดฝนตกติดต่อกันมาหลายวันส่งผลให้น้ำเซาะถังเข้าตามรอยแยกของเจดีย์ ทำให้ผนังอิฐจะดีแตกออกเป็นชิ้นทั่วเจดีย์ ซึ่งมันเกร็งหากไม่ได้รับการบูรณะอาจจะพังล้มลงมา หากสาธุชนหรือผู้ใจบุญต้องการจะร่วมทำการบูรณะสร้างเจดีย์ วัดศรีมณฑลหรือวัดหนองใต้สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าอาวาสวัดหรือโทรศัพท์ติดต่อหมายเลข 086-9206424

IMG_7061
สัมภาษณ์  พระอธิการทองสุข สุขวฺฑฒโน เจ้าอาวาสวัดต๋อมใต้ (ศรีมณฑล)