ธนาคารออมสินจัดงานครบรอบ 106 ปี แจกกระปุกออมสิน “เครื่องแขวนไทย” เมื่อฝากเงินด้วยตนเอง 500 บาท พร้อมมอบ 5,000 บาท เป็นเงินขวัญถุงให้เด็กเกิด 1 เมษายน ที่ตั้งชื่อว่า “ออมสิน”

วันที่ 1 เมษายน 2562 ธนาคารออมสินภาค 7 จัดพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดคลังออมสิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 106 ปี โดยมี นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 7

ทั้งนี้ ทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันออมสิน ธนาคารออมสินจะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการออม สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินประเภทใดก็ได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ทุกสาขาทั่วประเทศ รับของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสิน “เครื่องแขวนไทย” 1 ใบ ต่อ 1 บัญชี

นอกจากนี้ทางธนาคารจะมอบเงินขวัญถุง 500 บาท ให้เด็กแรกเกิดที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2562 หรือเด็กที่เกิด 1 เมษายน 2562 และตั้งชื่อว่า “ออมสิน” จะได้รับทุนประเดิม 5,000 บาท เพียงนำสูติบัตรของเด็กพร้อมด้วยทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดามารดามาแสดงที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน ภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และจะเก็บเงินทุนประเดิมนี้ไว้จนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ

ปวินท อินกล่ำ รายงาน