สสจ.อุตรดิตถ์ จัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง 900 คน

141

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 ที่ ศูนย์การประชุมชั้น 7 ตึก 100 ปีสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย จ.อุตรดิตถ์ ได้รับโควตาจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. 900 คน จำนวน 1,800 โดส ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง เป็นด่านหน้าในการตรวจ วินิจฉัย โรค และติดตามอาการต่างๆ


นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัทซิโนแวค จำนวน 1,800 โดส จะมีผู้ได้รับวัคซีน 900 คน โดยมีการประชุมเพื่อจัดสรรให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เน้นบุคลากรด่านหน้า เช่น เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยโควิด เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคของทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่ทำการ Swab ตรวจเชื้อไวรัส และเจ้าหน้าที่ในห้องแล็บตรวจเชื้อ เป็นต้น ซึ่งในวันนี้จะฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ ร.พ.อุตรดิตถ์ 114 คน รพ.สต.และ อสม.142 คน รวม 256 คน ส่วนอำเภอต่างๆ จะเริ่มฉีดพร้อมกัน ในวันที่ 9 เมษายน 2564

ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยง รวมถึงประชาชนที่ต้องการรับวัคซีน ให้รอการจัดสรรในรอบต่อไป คาดว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติม

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน