พสกนิการชาวตาก ร่วมกันบริจาคโลหิต
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุ 64 พรรษา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อ.เมือง จ.คาก

นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กล่าวว่า ในวันนี้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประกอบด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่าฯ นางณัชชา มีจันทร์ รองนายกเหล่าฯ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่าฯ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ ผู้เดินทางมาบริจาคจากพสกนิกรชาวตาก ที่จงรักภักดี เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

สรุปยอดผู้มาบริจาค ดังนี้ -ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 307 ราย -ได้โลหิต 228 ราย (79,800 ซีซี) -ไม่สามารถบริจาคได้ 79 ราย
-แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย -แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 2 ราย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จะมอบโลหิตที่ได้รับการบริจาค และดวงตา อวัยวะต่าง ๆ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค ต่อไป.

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว