“จุติ ไกรฤกษ์”ดึงศิลปินดัง สร้างเด็กให้มีคุณภาพใช้เวลาว่างผ่านโครงการดนตรี

494

“จุติ ไกรฤกษ์”ดึงศิลปินดัง สร้างเด็กให้มีคุณภาพใช้เวลาว่างผ่านโครงการดนตรี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบของขวัญ 100 ชุดให้เด็กมูลนิธิบ้านพระพร

yoSugQiUo7

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My music, My Love & My Family)” ณ มูลนิธิบ้านพระพร ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ และทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบของขวัญสำหรับเด็ก จำนวน 100 ชุด ให้แก่เด็กที่มูลนิธิบ้านพระพร

สำหรับโครงการ เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านดนตรีสากล (แซกโซโฟน) ให้เด็ก เยาวชน และครูผู้สอนดนตรีในมูลนิธิบ้านพระพร สามารถต่อยอดทักษะ ความรู้ต่างๆ โดยมีนักเป่าแซกโซโฟนระดับตำนาน อาจารย์เมธวัชร์ “เทวัญ” ทรัพย์แสนยากร ศิลปินชื่อดัง มาร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดทักษะ ความรู้ เทคนิคพิเศษ และประสบการณ์ต่างๆ มีทุกวันเสาร์ เวลา 13.00–16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564 โดยการเรียนร่วมกันในห้องเรียน และผ่านสื่อออนไลน์

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. จะสร้างคนให้มีจิตใจอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ เป็นคนที่มีจิตใจสร้างสรรค์ทั้งดนตรีและศิลปะ โดยเราจะเป็นผู้ให้ โดยวันนี้ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำโครงการนี้ให้สำเร็จ ทุกคนจะมาช่วยกันสร้างฝันและสร้างคน ซึ่งกระทรวง พม. มูลนิธิบ้านพรพร และภาคเอกชน จะทำงานร่วมมือกัน สร้างโอกาสเพื่อเติมเต็มให้กับคนที่ขาดโอกาส ซึ่งดนตรีจะเป็นเพื่อน เป็นความรัก เป็นความหวังให้กับทุกคน