4 เทศบาล 6 อบต. แม่สาย D- DAY ระดมรถน้ำฉีดพ่น 550,000 ลิตร ลดหมอกควันมลพิษทางอากาศ

112

4 เทศบาล 6 อบต. แม่สาย D-DAY ระดมรถน้ำฉีดพ่น 550,000 ลิตร ลดหมอกควันมลพิษทางอากาศ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.10 น. ภายใต้อำนวยการของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม D-DAY  ชาวเชียงรายร่วมฉีดพ่นน้ำ สร้างความชุ่มชื้น พร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย นายดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สาย  นายปวเรศ  ปัญญายงค์ ปลัดป้องกันฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สาย  ร.ท.วีรากร นาก้อนทอง รอง.ผบ.ร้อย.ม.3 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง  เจ้าตำรวจ สภ.แม่สาย  อส.อ.แม่สายที่5 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล – อบต. ทั้ง 10 แห่ง

ทั้งนี้ ได้ระดมพลร่วมกันฉีดพ่นน้ำ บริเวณตั้งแต่หน้า สภ.แม่สาย ไปจนถึงหน้าด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 เพื่อลดฝุ่นละอองหมอกควันที่สร้างมลพิษทางอากาศ ที่ประชาชนในเขต อ.แม่สาย ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา

วันนี้เวลา 12.00 น.วัดค่า pm-2.5 อยู่ที่ 323 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนในเขต อ.แม่สาย งดทำงาน – ออกกำลังกาย ในที่โล่งแจ้ง และเมื่อออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอานามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มาจากทางเดินระบบหายใจ – หู ตา คอ จมูก ที่มาจากฝุ่นละอองพิษทางอากาศ ที่ลอยข้ามมาจากตามแนวตะเข็บชายแดนของเพื่อนบ้านเรา

สิงห์สองฝั่งสาย – ข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์  /รายงาน