รองแม่ทัพภาคที่ 3 จัดกำลังทหารและอากาศยานดับไฟ  เฝ้าระวังไฟป่าพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่(คลิป)

176

รองแม่ทัพภาคที่ 3 จัดกำลังทหารและอากาศยานดับไฟ  เฝ้าระวังไฟป่าพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 มีนาคม 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดลาดตระเวน 2 ชุดปฏิบัติการ จาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และกองพันพัฒนาที่ 3 จำนวน 20 นาย พร้อมจัดอากาศยาน KA -32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย .อากาศยาน BT-67 เฮลิคอปเตอร์ AS-350 B2 จาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  และ เฮลิคอปเตอร์ AS-350 B2-1106,1117 จำนวน 2 ลำ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าพื้นที่บ้านสะเมิง ม.4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ในห้วงวันที่ 30 มี.ค.- 1 เม.ย.2564 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดกำลังออกลาดตระเวน ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า โดยกำลังจากมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ผาลาด สถานีควบคุมไฟป่าภูพงค์เข้าลาดตระเวนพื้นที่บ้านขุนช่างเคี่ยน  ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม

ขณะที่กรมรบพิเศษที่ 5 จัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา เข้าลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา อ.แม่แตง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  และกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 เข้าปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ บ้านเมืองนะ,บ้าน เมืองงาย, บ้านแม่แมะ ,บ้านทุ่งข้าวพวงและบ้านปิงโค้ง (ดอยหลวง) อ.เชียงดาว จ.เชีงใหม่  สำหรับกำลังทหารจากกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังเข้าปฏิบัติการพื้นที่สวนเกษตรวิชญา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม โดยร่วมกับหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่แม่แมะ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์