แพร่ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมหวังผิดหวัง ล้มช้างช้างล้ม 26 เทศบาล

212

แพร่ ผลการเลือกตั้งนานกเทศมนตรี สมหวังผิดหวัง ล้มช้างช้างล้ม 26 เทศบาล

<span;>การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองและตำบลพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 26 แห่ง จบลงแล้ว ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ทั้ง 26 แห่ง มีดังนี้

เทศบาลเมืองแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญเทศบาลตำบลช่อแฮ นายอดุลย์  ไหล่ทุ่ง เทศบาลตำบลแม่หล่าย นายบรรจง ยัพวัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นายวชิรพงษ์ โกสินทร์
เทศบาลตำบลแม่คำมี นายทวิช หงษ์สิบแปด
ทศบาลตำบลป่าแมต  นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ
เทศบาลตำบลวังหงส์ นายอุดม หงส์อ้าย
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน นายณัฐ วังกาวรรณ
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น พ.ต.ท.ธงชัย เนื่องพืช
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์
เทศบาลตำบลสอง นายสุวิทย์  รัชดาธนวัฒน์
ทศบาลตำบลห้วยหม้าย นายสุทัศน์ ร่องพืช
เทศบาลตำบลวังชิ้น  นาย จำเริญ กิมประสิทธิ์
เทศบาลตำบลสูงเม่น นางจงกลณี  อินทรสมใจ
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ นายสมชาย จารุรัตน์
เทศบาลตำบลบ้านปิน   นายสมศักดิ์ วงศ์หลวง
เทศบาลตำบลแม่ปาน นายทอน ชัยชนะ
เทศบาลตำบลแม่ลานนา นางสาวกรรณิการ์ ผาภูมิ   เทศบาลตำบลเวียงต้า นายอำพูน ทิคำ
เทศบาลตำบลปากกาง นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ นายขจร  ธรรมชยางกูล เทศบาลตำบลร้องกวาง  นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  เทศบาลตำบลบ้านเวียง นายนิกร พรมท้าว  เทศบาลตำบลเด่นชัย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ   นายเวียน กาศเจริญ   เทศบาลตำบลปงป่าหวาย  นายประทีป กาศโอสถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้งผู้บริหารอย่างไม่เป็นทางการ พี่ออกมา ส่วนใหญ่ เป็นไปตาม การคาดการณ์ของคอการเมืองในจังหวัดแพร่ ภาพรวมแล้ว เชื่อว่าจะยังคงมีปัญหาการร้องเรียนตามมาหลังผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการ ประเด็นที่เกิดจากการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้ร้ายป้ายสี ให้ข้อมูลเท็จในการสื่อสารเพื่อการหาเสียง รวมทั้งการซื้อเสียงซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งสมัยนี้  อย่างไรก็ตามมีนักการเมืองหน้าใหม่หลายคนที่เป็นนักพัฒนาต้องผิดหวังกับผลการเลือกตั้ง

นายเชษฐา สุวรรณษา ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก เทศมนตรีตำบลบ้านปิน กล่าวว่า ผลการเลือกตั้ง ที่ออกมา ต้องยอมรับ การเลือกตั้ง ในยุคการเมืองหลังโควิด มันไม่ง่ายนัก การหาเสียงมีการตั้งคำถามจากประชาชนว่าคุณทำอะไรมา พูดถึงนโยบาย ใครก็เขียนได้ แต่มันน่าเชื่อถือหรือ  ออกนโยบายมาแบบมั่วๆ ไม่ได้ เข้าถึงความต้องการของชาวบ้าน มีตัวเลือด ให้ชาวบ้านมองเห็นไม่มากนัก ในขณะเดียวกันคนใหม่ๆก็ไม่ยอมอาสาตัว ออกมาลงเลือกตั้ง ดังนั้น ชาวบ้านจึง ให้ความสำคัญกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ด้วยเหตุนี้ ทำให้ สนใจที่จะลงสมัคร เลือกตั้ง ครั้งนี้ แต่ผลเลือกตั้งที่ออกมาสู้นักการเมืองเดิมๆไม่ได้ ทำให้เราเห็น ชีพจรของการเลือกตั้ง ต้องยอมรับคะแนนที่ออกมา ว่าพ่ายแพ้ ชี้ให้เห็นว่า ชาวบ้าน ยังไม่ต้องการ การเปลี่ยนแปลง การเมืองในระดับชุมชน หรือเปล่า หรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรก

สมโรจน์  / แพร่