เชียงแสน เปิดโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรทย เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ หน่วยราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาเชียงแสน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ก่อสร้างฝายมีชีวิต แห่งที่ 979 ของประเทศไทย ณ ลำน้ำเกี๋ยง บ.ห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน

เพื่อเป็นฐานทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และรักษาระบบนิเวศน์ เพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน ในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน