เชียงใหม่ คาดผู้มาใช้สิทธิเลือก นายก-ส .ท.ร้อยละ 71 รู้ผลนับคะแนน  4 ทุ่ม

184

เชียงใหม่ คาดผู้มาใช้สิทธิเลือก นายก-ส .ท.ร้อยละ 71 รู้ผลนับคะแนน  4 ทุ่ม

วันที่ 28 มี.ค. 64 ที่หน่วยเลือกตั้งสถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในช่วงเช้าวันนี้เริ่มมีประชาชน ทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 71

จังหวัดเชียงใหม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 121 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลตำบลอีก 116 แห่ง โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิไม่เกินหน่วยละ 600 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ทั้งนี้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันนี้

สำหรับประชาชนที่สนใจติดตามผลการเลือกตั้งสามารถติดตามการนับคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยหลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยจะติดประกาศไว้ตามหน่วยเลือกตั้ง และนำคะแนนแจ้งไปที่สำนักงานเทศบาลในเขตนั้นๆ เพื่อรวบรวมผลคะแนน และประกาศขึ้นกระดานที่สำนักเทศบาลแต่ละแห่ง จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จะได้รวบรวมผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นทางเฟจเฟซบุ๊ก คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และคาดว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จทั้งหมดในเวลาประมาณ 22.00 น.