แพร่ ศึกเลือกตั้ง นายกเล็ก 26 แห่ง ชี้วัดการเมืองเปลี่ยนวิถี(คลิป) 

158

แพร่ ศึกเลือกตั้ง นายกเล็ก 26 แห่ง ชี้วัดการเมืองเปลี่ยนวิถี(คลิป)

วันที่ 28 มีราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ถึงบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลในจังหวัดแพร่จำนวน 26 แห่ง บรรยากาศการ ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนของประชาชนในเขตเลือกตั้งต่างๆ คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนให้ความสนใจไปรอลงคะแนนเป็นจำนวนมาก โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ มั่นใจว่ามีความพร้อมและไม่น่าจะเกิดปัญหาใดในวันเลือกตั้งวันนี้

การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ มีผู้สนใจลงสนามการเมืองแบบหลากหลาย ทั้ง นักธุรกิจนักพัฒนา รวมไปถึงกลุ่มจิตอาสา ลงสนามเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก มีนักการเมืองหน้าเก่ายังคงลงสมัครอย่างถ้วนหน้า เพื่อรักษาฐานที่มั่นการทำงานที่ผ่านมาและขออาสาทำงานต่อไปอีก 4 ปี ตรงนี้มีทั้งนักการเมืองที่มีผลงานและกลุ่มที่ประชาชนเบื่อหน่าย ท่ามกลางกระแส การเมืองแบบใหม่ ที่นักการเมือง มาจากกลุ่มคนทำงานในระบบทั้งกลุ่มจิตอาสาองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งกลุ่มสตรี ที่มีบทบาทในจังหวัดแพร่ต่างพากันลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้หลายพื้นที่ ที่สร้างผลงานนอกระบบการเมืองเป็นรูปธรรมต่างพากันลงพื้นที่ การเมืองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมองเห็น เพื่อไปสู่การคัดเลือกเข้าไปบริหารงานท้องถิ่นถือเป็นมิติทางการเมืองใหม่ ที่คนทำงานหันมาให้ความสำคัญกับเวทีการเมือง มากขึ้น

นายเชษฐา สุวรรณสา ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กล่าวว่า การเมืองในยุคปัจจุบันเริ่มมาถึงจุดเปลี่ยน การทำงาน ของนักการเมือง คงต้องสร้างพื้นที่รูปธรรม สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนเข้าสู่พื้นที่การเมือง มากกว่าการหาเสียงที่ใช้ตัวแทนหัวคะแนน ตัวนักการเมืองนั่งฝันนโยบายแต่เพียงผู้เดียว ส่วนกระแสใหม่ก่อนที่ใครจะคิดเล่นการเมือง ควรมาจากการทำงานต่อเนื่อง มากกว่าการเป็นผู้มีเงิน  แต่ภาพรวมแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงคนในเขตเทศบาลว่าต้องการแบบใด

นางอัมราพร  มุ้งทอง ผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ อ.เมืองแพร่ กล่าวว่า นอกจากการ หาเสียง ตามกติกา และร่วมกันรณรงค์ไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียง เท่านี้ยังไม่พอ สังคมชุมชนท้องถิ่นยังคงต้องร่วมกันพัฒนาต่อ ตอนจะได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะได้ทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานจิตอาสางานมูลนิธิ งานสมาคมโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ การพัฒนาบทบาทสตรีการพัฒนา ชุมชน ซึ่งต้องลงลึกทำจริงมีพื้นที่ทำงานเพื่อ แสดงให้เห็นถึงการเป็นนักการเมือง ในยุคใหม่ ยกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ ก็คงขึ้นอยู่กับ กระแสของประชาชนที่จะเลือกนักการเมือง แบบใด เข้าไปบริหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลของการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญที่ประชาชนในเขตเทศบาล ทุกแห่ง ได้มีโอกาสตัดสินใจเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มองเห็นว่าการเมืองนั้นคิดได้จริงๆ

สมโรจน์  /แพร่