อนุบาลพิษณุโลก ป.1-6 เปิดเรียนครึ่งห้อง onsite สลับ online คนละสัปดาห์ ปฐมวัยเรียนครึ่งวัน(คลิป)

2071

อนุบาลพิษณุโลก ป.1-6 เปิดเรียนครึ่งห้อง onsite สลับ online คนละสัปดาห์ ปฐมวัยเรียนครึ่งวัน(คลิป)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเปิดเรียนของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก บรรยากาศการเปิดเรียน on site คือการเรียนในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขของสปกจังหวัดพิษณุโลก โดยการเรียนระดับ ป.1-6 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B เรียนวันละครึ่งชั้น โดยสลับกันคนละสัปดาห์ ส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยเรียนครึ่งวัน

นายสุขสันติ์ จิตอ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กล่าวว่า การเปิดเรียน online ตั้งแต่ระดับ ป.1-6 โดยการ แบ่งนักเรียนภายในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่ม A กับ B เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์

“ส่วนนักเรียนปฐมวัย จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบโดยนักเรียน 25 ถึง 30 คนต่อห้องเรียนครึ่งวันเวลา 12.00 น. ให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านทั้งนี้การเรียนการสอนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล พิษณุโลก กล่าว