พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์” หย่อนบัตรเลือกตั้งนายก-ส.ท.เทศบาลนคร ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย(คลิป)

255

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์” หย่อนบัตรเลือกตั้งนายก-ส.ท.เทศบาลนคร ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ภายหลังกรรมการหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบเลือกตั้ง มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะในหน่วยเลือกตั้งที่ 22 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เขต 6 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ต่อมาเวลา 08.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกและนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เขต 1 อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพุทธชินราช เขต 2 เต้นชั่วคราว บริเวณส่วนกลางเมือง

หลังจากนั้น เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวรอและนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ  ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการเลือกตั้งเทศบาลของจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งมีจำนวน 26 แห่ง  คือ เทศบาลนคร  1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง  และเทศบาลตำบล 24 แห่ง