เชียงราย กระทรวง  พม. ยกย่อง “พระครูพบโชค” วัดห้วยปลากั้ง

224

เชียงราย กระทรวง  พม. ยกย่อง “พระครูพบโชค” วัดห้วยปลากั้ง

ผู้นำช่วยกลุ่มเปราะบาง คนพิการ นับพันคน ส่งเด็กเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อถวายโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น เสียสละเพื่อสังคม แด่ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระครูพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง

นายจุติ กล่าวว่า ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระครูพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ถือเป็นแบบอย่างของสังคม เป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับว่าเป็นที่พึ่งแก่ผู้ทุกข์ยาก เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและเมตตาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ด้วยการสงเคราะห์กลุ่มเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม เช่น กลุ่มเด็กกำพร้า ด้อยโอกาส ยากจน ไร้ที่พึ่ง จนถึงกลุ่มคนพิการ เป็นศูนย์กลางการแบ่งปันที่มีขนาดใหญ่ โดยมีผู้ใจบุญบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และปัจจัย 4 จำนวนมาก โดยทำงานคู่ขนานไปกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรประกาศเกียรติคุณให้สังคมไทยเรียนรู้เป็นแบบอย่าง

จากนั้น เดินทางไปเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพตามโครงการ “พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” จำนวน 7 ครอบครัว ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดย “โลตัส”ให้การสนับสนุนด้วย