พิษณุโลก ปล่อยตัวการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี The Princess Maha Chakri Sirindhorn ‘ s Cup Tour of Thailand 2019

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.25 น. ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจั งหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย มร.ชอย บู วูง อดีตคณะกรรมการบริหารสหพันธ์จักรยานนานาชาติ มร.ดาโต๊ะ อามาจิต ซิง กิลล์ คณะกรรมการบริหารสหพันธ์จักรยานนานาชาติ นายวิโรจน์ อำพรวิชัย เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีปล่อยตัวการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี The Princess Maha Chakri Sirindhorn ‘ s Cup Tour of Thailand 2019

โดยกำหนดเส้นทางจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2562 รวมระยะทาง 974.80 กิโลเมตร

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา The Princess Maha Chikri Sirindhon’s Cup Tour of Thailand 2019″ หรือ Tour of Thailand 2019 เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2562

ซึ่งนับว่าเป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่ง ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการกีฬาไทย โดยพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ มอบแก่ผู้เข้าแข่งขันเป็นประจำทุกปีนับตั้งเเต่ปี 2542 เป็นต้นมา

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ กำหนดจัดการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ประเภททีมชาย จัดระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2562 ประเภททีมหญิง กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 เส้นทางการแข่งขัน สเตจที่ 1 เริ่มจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสุโขทัยเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์ระยะทาง 166.80 กิโลเมตร มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 20 ทีมจาก 12 ประเทศรวม 200 คน ภายหลังจากพิธีเปิดแล้ว นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะมอบรถจักรยาน จำนวน 50 คัน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จากนั้นขบวนจะปั่นผ่านไปยัง จังหวัดสุโขทัย และ เข้าสู่เส้นชัยหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์