พิษณุโลก เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมแสง สี เสียง ละครเทิดพระเกียรติ “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

306

พิษณุโลก เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมแสง สี เสียง ละครเทิดพระเกียรติ “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 19.19 น. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงาน

จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2564 รวม 12 วัน 12 คืน ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลของจังหวัดพิษณุโลกภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง Linght and Sound  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

นอกจากนั้น มีการออกร้านกาชาดพาโชคลุ้นของรางวัลมากมาย การแสดงศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน การประกวดและจำหน่ายของดีขึ้นชื่อ หมาบางแก้ว ปลากัดสวยงาม และไก่เหลืองหางขาว ต้นกำเนิดสายพันธุ์ของจังหวัดพิษณุโลก การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น การออกรางวัลสลากกาชาด การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าตลาดประชารัฐ การแสดงมหรสพคอนเสิร์ตทุกค่ำคืน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย