พะเยา ไฟไหม้ป่าหมอกควันยังคงคงวิกฤตต่อเนื่องพบไฟป่าหลายพื้นที่

เวลา 23.00 น วันที่ 31 มีนาคม 2562 สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงวิกฤติ ส่งผลให้ค่าหมอกควันยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในพื้นที่มีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ จนส่งผลกระทบทำให้ภาวะหมอกควันยังคงมีค่าเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ กรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องช่วยกันนำรถดับเพลิงเข้าทำการดับไฟป่า ที่ลุกไหม้บริเวณริมค่าย ขุนเจืองธรรมมิกราช หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังเกิดไฟป่าลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงเย็นที่ผ่านมา จนทำให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าดับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงในพื้นที่จนสามารถระงับไฟที่ลุกไหม้ไว้ได้

ขณะที่พื้นที่ไฟไหม้ยังคง พบว่าในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้เกิดไฟป่าลุกไหม้บริเวณสันเขาจนสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และกินบริเวณกว้างจน ส่งผลกระทบให้ค่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงวิกฤติอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 222 ไมโครกรัม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ค่า PM 10 อยู่ที่ 221 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 332 ไมโครกรัม

ซึ่งยังเป็นผลกระทบจากภาวะหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากไฟป่า ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ทางจังหวัดจะมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ จึงส่งผลให้จังหวัดพะเยายังคงประสบกับภาวะหมอกควันที่มีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องดังกล่าว