พิษณุโลก พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จัดงาน 24 มี.ค.-4 เม.ย.นี้(คลิป)

306

พิษณุโลก พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จัดงาน 24 มี.ค.-4 เม.ย.นี้

วันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรหหาราช เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ ตุลาการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร สมาชิกเหล่ากาชาด อาสาสมัครรักษาดินแดน และพสกนิกร จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 24 มี.ค.-4 เมษายน นี้  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภายหลังมีการเลื่อนกำหนดจัดงานออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การออกร้านมัจฉากาชาด สลากกาชาด นิทรรศการของส่วนราชการ ประกวดอาหารเอกลักษณ์พื้นถิ่น  ประกวดสัตว์ขึ้นชื่อของพิษณุโลก  ประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และการแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งตรงกับช่วงวันหยุดประจำภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หวังฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

ประการสำคัญ ในวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณเขตโบราณสถาน พระราชวังจันทน์ ชมงละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบการแสดง แสงสี เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก

สำหรับการจัดงานได้กำหนดมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้เข้าร่วมงาน ผู้ประกอบการ ตามมาตรการทางสาธารณสุข เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และสแกนไทยชนะ หรือ ลงทะเบียนเข้าออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19