พิษณุโลก เครือข่ายอนุรักษ์ฯ “โวย” จังหวัดออกคำสั่ง อ้าง ส.ส.จัดการเด็ดขาด บุกรุกป่าสงวนฯ

1376

พิษณุโลก เครือข่ายอนุรักษ์ฯ “โวย” จังหวัดออกคำสั่ง อ้าง ส.ส.จัดการเด็ดขาดบุกรุกป่าสงวนฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู ตำบลชมภู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับข้อมูลว่าทางจังหวัดพิษณุโลก มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0014.3/ว 3446 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

โดยหนังสือดังกล่าว มีข้อความระบุว่า” เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูจังหวัดพิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เรียนผู้ใหญ่บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ถึงจังหวัดพิษณุโลก ให้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จังหวัดพิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ กรณี ส.ส.อนุชา น้อยวงศ์ เขต 3 จังหวัดพิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ชมพูอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกที่บุกรุกป่าสงวน ลงนามโดยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ไชยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก”

ด้านนายธีรเชษฐ โสทอง รองประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู กล่าวว่า ตามข้อเท็จจริงแล้ว พื้นที่ที่มีการกล่าวหาว่าชาวบ้านบุกรุกป่านั้น ชาวบ้านทำกินปลูกพืชไร่มานานแล้ว ทางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีการกันแนวเขตเป็นที่ทำกินดั้งเดิมให้ชาวบ้านไว้อย่างชัดเจน และต่อมามีการจัดสรรที่ดินให้สิทธิ์ชาวบ้านตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดังนั้นจึงไม่เข้าใจว่า ทำไมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อจัดการกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่และมีการทำกิจกรรม เพื่อการดูแลปกป้องป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นี้มาโดยตลอด

“ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งจัดการชาวบ้านนี้ น่าจะเกิดจากที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาคัดค้านโครงการเขื่อนคลองชมพู และต่อต้านการทำเหมืองหิน เพราะกลุ่มนักการเมืองในจังหวัดพิษณุโลก บางคนมีความเกี่ยวข้องกับโรงโม่หิน มีผลประโยชน์จากการสร้างเขื่อน และมีคดีความฟ้องร้องกับชาวบ้าน มีความพยายามใช้ช่องทางต่างๆ เล่นงานให้ร้าย เพื่อทำลายความชอบธรรมของชาวบ้านมาโดยตลอด” นายธีรเชษฐ กล่าว

นายธีรเชษฐ กล่าวอีกว่า ชาวบ้านได้หารือกันมีข้อสรุปว่าจะทำหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการฯฉบับดังกล่าว ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยหากไม่ได้ข้อยุติจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป เพื่อให้ยกเลิกคำสั่งนี้ รวมไปถึงเร่งติดตามให้รัฐเร่งยกเลิกประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการทำเหมืองหินหรือโรงโม่หิน โดยให้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งยังมีการพบว่าเป็นแหล่งอาศัยหากินและขยายพันธุ์ของจระเข้น้ำจืดตามธรรมชาติ