พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัด ร่วม สธ.-วัดใหญ่ วันเสาร์-อาทิตย์ คัดกรองนมัสการ”พระพุทธชินราช”

119

พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัด ร่วม สธ.-วัดใหญ่ วันเสาร์-อาทิตย์ คัดกรองนมัสการ”พระพุทธชินราช”

เมื่อวันที่ 20 -21 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.หญิง ภาวดี  ดวงแดง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ กอ.รมน.จังหวัด พ.ท.หญิง ลักขณา  ธรรมชาติ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ กอ.รมน.จังหวัด พ.ต.หญิง วีรวรรณ์ พันภูมิพฤกษ์ รอง หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัด  นาง สุนันทา เปรื่องธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขฯ/รอง หน.ชุดครูฝึก อพป. กอ.รมน.จังหวัด

โดยนำกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน.จังหวัด พ.ล.) บูรณาการร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด และ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่วมกันจัดระเบียบตามที่ ศบค.มท. สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวสอดคล้องมาตรการผ่อนคลายให้เหมาะสมกับพื้นที่ และโครงการ “เที่ยวปันสุข” “เราเที่ยวด้วยกัน” “กำลังใจ” “คนละครึ่ง” และ “เราชนะ” ที่รัฐบาลได้ออกมาตรการมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ด้วยการดูแลพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดเสาร์/อาทิตย์ ที่เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยใช้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเข้มข้น

โดยมีจุดคัดกรองไวรัสโควิด – 19 บริเวณหน้าพระวิหารหลวง พระพุทธชินราช ตลอดเวลา รณรงค์ให้ล้างมือทั้งก่อนและหลังเข้าพระวิหารพระพุทธชินราช กำหนดจุดนั่งกราบสักการะภายในพระวิหาร เว้นระยะห่างกันมากกว่า 1 เมตร และ จำกัดจำนวนผู้ที่จะเข้ามาในพระวิหารไม่เกิน 20 คน และ ขอความร่วมมือจากทุกคนให้ใช้เวลาในพระวิหารไม่เกิน 5 นาที ทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมาต่างตื่นตัวและมีความใส่ใจสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงไวรัสโควิด 19 เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของประชาชน