นอภ.ลับแล ติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ตามโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก

153

นอภ.ลับแล ติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ตามโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตามโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ในพื้นที่อำเภอลับแล เพื่อพิจารณาตรวจสอบการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนจุดปล่อยน้ำเพื่มพื้นที่การใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา เขื่อนทดน้ำผาจุก โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชัยจุมพล ตำบลฝายหลวง ร่วมลงพื้นที่ด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน