พิษณุโลก คลัสเตอร์เครื่องกรองน้ำยังไม่สิ้นฤทธิ์ โผล่อีก 1 ราย หลังปลอดเชื้อ 5 วัน

140

พิษณุโลก เคลัสเตอร์เครื่องกรองน้ำยังไม่สิ้นฤทธิ์ โผล่อีก 1 ราย หลังปลอดเชื้อ 5 วัน


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. สถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เป็นชาวอำเภอเมืองพิษณุโลก (คลัสเตอร์เครื่องกรองน้ำตรวจพบเชื้อระหว่างการกักกันตัว) รวมยอดสะสม 352 ราย   หายป่วยวันนี้ 0 ราย หายป่วยสะสม 306 ราย ยังคงรักษาอยู่ 46 ราย

ข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก