ฉก.ทพ.35 ปั่น ตรวจ จับ 35 ARMY Border Bike ชายแดนตะวันตก

722

ฉก.ทพ.35 ปั่น ตรวจ จับ 35 ARMY Border Bike ชายแดนตะวันตก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35(ฉก.ทพ.35) เปิดปฏิบัติการลาดตระเวนทางยุทธวิธีแนวชายแดนตะวันตก ด้วยรถจักรยาน ตรวจช่องทางธรรมชาติชายแดน แม่น้ำ และสันเขา

โดยเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกในการสกัดกั้นตรวจคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 พื้นที่ชายเเดนไทย – เมียนมา ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเเละเข้มข้น ที่อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ส่วนเเนวตะเข็บชายเเดน เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร และฝ่ายความมั่นคง เพิ่มมาตรการคุมเข้ม หลังมีความพยายามลักลอบข้ามเเดนผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนืื่อง

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จึงได้มีการสั่งการให้กำลังพลหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน จังหวัดตาก จัดกำลังพลลงพื้นที่สร้างการรับรู้ มีมาตรการป้องกัน ปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนพร้อมปฏิบัติตามคำเเนะนำ เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการค้าเเนวชายเเดน ยังคงกระชับมาตรการสวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ เเละเช็ดมือด้วยเเอลกอฮอล์ เป็นมาตรการที่จำเป็น เเละดำเนินไปอย่างเข้มข้น ร่วมกับผู้นำชุมชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ให้ความสำคัญในการออกลาดตระเวนช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนรอยต่อระหว่างอำเภอ ชุมชน จังหวัด เพื่อป้องกันการลักลอกเข้ามาของประชาชน จาก ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยผิดกฎหมายและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติด อาวุธสงคราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ความมั่นคงชายแดน สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นมาตรการเข้มงวดชายแดน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 บูรณาการประสานความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 กองกำลังนเรศวร ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และชุดอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแนวชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สนธิกำลังทุกหมู่บ้านในจุดล่อแหลมริมแม่น้ำเมย ออกตั้งจุดตรวจบนถนนสายยุทธศาสตร์เลียบแนวชายแดนไทย – เมียนมา นอกจากนี้ต้องแบ่งกำลังออกไปเดินเท้าลาดตระเวนในทุกท่าข้ามธรรมชาติ แนวชายแดนตลอดทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นชายแดน หรือจุดตรวจ ด่านตรวจ พร้อมปฏิบัติภารกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง และได้เพิ่มกำลังชุดปฏิบัติการและเพิ่มเครื่องมือ ทั้งตามแนวช่องทางธรรมชาติ และเพิ่มการลาดตระเวน ทั้งเดินเท้าและทางรถยนต์ จักรยาน และลาดตระเวนด้วยโดรน เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะภาคเหนือมีภูมิประเทศตามธรรมชาติด้วยระยะทางที่ยาว จึงต้องใช้กำลัง ความทุ่มเท อุทิศตนในการป้องกันตลอดเวลา

การลาดตระเวน ครั้งนี้ คือ การใช้รถจักรยาน “ ปั่นลาดตระเวนชายแดน ”  โดยเฉพาะจุดเสี่ยง อย่างเช่น บริเวณริมเเม่น้ำเมย จึงจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนแนวชายแดนไทย – เมียนมา ทางยุทธวิธี ด้วยรถจักรยาน เฝ้าตรวจช่องทางธรรมชาติชายแดน ได้แบ่งชุดปฎิบัติการตามกองร้อยทหารพราน ที่ตั้งตลอดแนวชายแดนจังหวัดตาก ที่มีระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร ตั้งเเต่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

กองกำลังนเรศวร ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ ทั้ง ทหาร ตำรวจ จะยังเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง วางกำลังลาดตระเวนคุ้มเข้มตลอดทั้งวัน โดยการลักลอบมีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะข้ามกลางคืน การวางกำลังต้องรัดกุมรอบคอบ

นับว่าเป็นการกดดัน และป้องกันสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนคนข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดตาก

นกยูง ลำแพน /รายงาน