พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ทดสอบฯนศ.ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

296

เมื่อวันที่ 17มีนาคม2564 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 ให้กับ นักศึกษาขั้นปีสุดท้าย จำนวน75คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯจะได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบฯซึ่งสามารถนำไปแนบเป็นเอกสารในการสมัครงานเและเป็นการการันตรีว่ามีความรู้ความสามารถในสาขาที่ผ่านการทดสอบจริง และเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนอีกด้วย


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน