“จุติ ไกรฤกษ์” ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  บูรณาการ 12 กระทรวง เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต-ฝึกทักษะอาชีพใหม่

153

“จุติ ไกรฤกษ์” ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  บูรณาการ 12 กระทรวง เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต-ฝึกทักษะอาชีพใหม่ เมื่อเปิดประเทศ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับ หน่วยงาน 12 กระทรวง และ ทีม พม. จังหวัด (One Home) โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหาร  นายปิยพงศ์  ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ผู้แทนหน่วยงาน 12 กระทรวง ในพื้นที่ และหัวหน้าหน่วยงาน ทีม พม. จังหวัด (One Home)   เข้าร่วมประชุม

นายจุติ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ ตนตั้งใจมาติดตามความคืบหน้าของการดูแลกลุ่มเปราะบาง เพราะว่าประชากรส่วนใหญ่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งพบผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางเพิ่มขึ้น โดยกระทรวง พม. จะเน้นเรื่องการบูรณาการของงานทั้ง 12 กระทรวง ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และขอให้ทุกคนทำงานกันเป็นทีมประเทศไทย เพื่อจะได้ฟันฝ่าวิกฤติของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ไปด้วยกันได้ ซึ่งมีปัญหาคล้ายๆ กัน และเมื่อเปิดประเทศ จะได้ดูแลกลุ่มเหล่านี้ให้มีอาชีพที่มีความยั่งยืนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวง พม.ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัย จำนวน 320 คน สำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ มีการให้ความช่วยเหลือผ่านสวัสดิการสังคมของรัฐ  ด้วยการมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 7 กองทุน  มอบบ้านพอเพียงชนบท 4 ตำบล จำนวน 30 หลัง  มอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนท่าจีน จำนวน 191 ครัวเรือน และชุมชนกิ่งแก้ว จำนวน 433 ครัวเรือน  และมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 20 คัน อีกทั้งมีการมอบมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2564 จำนวน 9 ราย