แม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายหลังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


วันที่ 30 มีนาคม 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค ( สน. )พร้อมคณะติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเข้าร่วมหารือการแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาอำเภอเมือง โดยมี นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในห้วงที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันวางแผนรับสถานการณ์ห้วงเดือน เมษายน 2562


ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มี.ค.2562 พบจุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ 5,555 จุด โดยปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากปี 61 ณ เวลาเดียวกันกว่า 2,772 จุด ซึ่งในขณะนี้พบว่ามี 3 จังหวัดที่ยังคงเกิดจุดความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยขณะนี้ทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค สน.)  ได้ปรับแผนให้ชุดรณรงค์ฯ ลงพื้นที่อำเภอที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด 3 อำเภอของแต่ละจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หน่วยงานกรมป่าไม้ กองกำลังรักษาความสงบระดับอำเภอ ให้ความรู้เบื้องต้นในการรักษาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนงดการเผาป่า เผาเศษวัชพืชในพื้นที่

อย่างไรก็ตามปัจจุบันเกิดค่าฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น ถึงแม้นว่าหน่วยงานต่างๆจะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามยังคงพบว่ามีการเผาป่าในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้ดี และหากพบการเผาป่าในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง