ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ตรวจแนวชายแดนไทย-เมียนมา หลังมีปะทะหลายจุด สกัดหลบหนีเข้าเมือง

603

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ตรวจแนวชายแดนไทย-เมียนมา หลังมีปะทะหลายจุด สกัดหลบหนีเข้าเมือง

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุบผาเจริญ และ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม๋ฮ่องสอน เดินทางลงพื้นที่ ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง

เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังที่กองกำลังเหรี่ยงปะทะเมียนมาฝั่งตรงข้าม จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายจุด พร้อมทั้งจัดประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์ชายแดน

รวมทั้งการวางมาตรการการป้องกันการลักลอบหลบหนีการเข้าประเทศของบรรดาแรงงานต่างชาติและปัญหาการลักลอบการค้ายาเสพติด ตามแนวชายแดนไทย เมียนมา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามายังประเทศไทย