ฉก.ม.5 กองกำลังผาเมือง ผลักดันเมียนมา 20 คน ลักลอบข้ามแดน มุ่งหางานทำ กทม.

364

ฉก.ม.5 กองกำลังผาเมือง ผลักดันเมียนมา 20 คน ลักลอบข้ามแดน มุ่งหางานทำ กทม.

เช้ามืดวันที่ 3 มิถุนายน 2564 กองบังคับการควบคุมที่ 1 กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ โดยมี จ.ส.อ.พนอ สุขมาก เป็น หัวหน้าชุด ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณ เส้นทางในพื้นที่เพ่งเล็งในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ขณะทำการลาดตระเวน ห่างจากช่องทางหลัก ช่องทางหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 900 เมตร

ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย จำวน 20 คน (ชาย 7 คน , หญิง 13 คน) ลักษณะท่าทางมีพิรุธ

กำลังทหารจึงได้แสดงตนเพื่อขอเข้าทำการตรวจค้น จากการตรวจสอบเป็นบุคคลลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงได้ประสาน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว นำโดย นายวุฒิไกร ทวีอภิรดีภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านอรุโณทัย เพื่อเข้าตรวจสอบและเป็นล่ามในการสอบถามข้อมูล เบื้องต้นไม่พบเอกสารในการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร และให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา โดยได้เดินทางมาจาก เมืองตองจี และเมืองน้ำจาง ประเทศเมียนมา ได้ลักลอบหลบหนีเข้ามาโดยใช้เส้นทางธรรมชาติ เพื่อจะเข้ามาหางานทำที่กรุงเทพฯ จนกระทั่งมาถูก เจ้าหน้าที่ทหารจับกุม

ทั้งนี้เบื้องต้นกองบังคับการควบคุมที่ 1 กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ขั้นต้นอุณหภูมิร่างกายปกติและไม่พบประวัติการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในห้วงที่ผ่านมา หน่วยจึงทำการบันทึกข้อมูลของผู้กระทำความผิด และชี้แจงให้ผู้กระทำความผิดทราบหากตรวจพบอีกครั้งจะดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นได้ผลักดันกลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 20 คน ออกนอกประเทศ บริเวณ ช่องทางหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว