“คนตีเหล็ก”บ้านร่องฟอง เมืองแพร่ อุตสาหกรรมท้องถิ่น รายได้สวนกระแสโควิด-19

1207

“คนตีเหล็ก”บ้านร่องฟอง เมืองแพร่ อุตสาหกรรมท้องถิ่น รายได้สวนกระแสโควิด-19

แม้การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงคุกคามทั่วประเทศ และทั่วโลก โดยเฉพาะในระลอก 3 สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล อุตสาหกรรมใหญ่ๆ กลายเป็นกลุ่มคลัสเตอร์การระบาดโควิด-19 อย่างรุนแรง โดยเฉพาะในเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสาคร ต้องประสบปัญหา ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ และที่สำคัญธุรกิจต่างๆ ต้องหยุดชะงัก คนว่างงาน เนื่องการระบาดของโควิดในครั้งนี้

“บ้านร่องฟอง” ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมครัวเรือนแหล่งสำคัญของจังหวัดแพร่ หมู่บ้านนี้ “ผู้ชายตีเหล็ก ผู้หญิงเย็บผ้า” ในอุตสาหกรรมเย็บผ้าได้รับผลกระทบหนัก เนื่องจากทั่วประเทศมีคำสั่งงดการเปิดตลาดนัด การที่มีคนไปรวมตัวกันมากๆ ทำให้สินค้าค้างสต็อคจำนวนมาก

แต่ทว่าการผลิตเครื่องมือการเกษตรจากเหล็ก กลายเป็นสินค้าที่สามารถพึ่งพาได้
อุตสาหกรรมตีเหล็กที่ชาวบ้านร่องฟอง ยึดเป็นอาชีพ เริ่มมาแต่สมัยโบราณที่มีคนตีเหล็กบนทั่ง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรออกจำหน่าย ปัจจุบันหมู่บ้านนี้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย นำเครื่องจักรเข้ามาช่วย ผลิตเครื่องมือการเกษตรที่มีคุณภาพทันสมัยและผลิตได้ครั้งละมากๆ โดยยึดหลักการทำชิ้นงานเช่น “เคียว” เกี่ยวข้าว ด้วยแนวคิดแบบภูมิปัญญาผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ได้เคียวเป็นที่ต้องการของลูกค้า

นายสมคิด กาทองทุ่ง คนตีเหล็กผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการด้วยวัย 70 ปี กล่าวว่า หมู่บ้านร่องฟอง มีอุตสาหกรรมตีเหล็กมาตั้งแต่จำความได้ ก็พบว่าตีเหล็กกันแล้ว เติบโตมากับการเป็นคนจับค้อนตีเหล็กบนทั่ง แต่ได้ความคิดว่า ถ้ายังใช้อุปกรณ์เก่าๆ อยู่ก็คงไม่ไปไหน จึงคิดที่จะมีการพัฒนา ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยผสมผสานกับภูมิปัญญา การทำให้เนื้อเหล็กเหนียว แน่น คงทน ทำให้เป็นเจ้าแรกที่มีการบุกเบิก จนปัจจุบัน กลายเป็นเครือข่ายการทำเครื่องเหล็ก กระจายอยู่ทั้งตำบลร่องฟอง และ ขยายออกไปยังตำบลสวนเขื่อน ตำบลน้ำชำ ตำบลห้วยม้า โดยมีศูนย์กลางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ที่บ้านร่องฟอง

ในช่วงสถาการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้กิจการในส่วนกลางหยุดชะงัก โรงงานปิด ผู้ใช้แรงงานพากันกลับบ้านทั่วประเทศ และการป้องกันโควิด-19 คือการปลูกผักรับประทานเองในบ้านเป็นเทรนที่กำลังนิยม ส่งผลให้สินค้าเครื่องมือการเกษตรของบ้านร่องฟอง มีปริมาณจำหน่ายไม่ลดลง แถมยังมีออร์เดอร์เพิ่มอีกด้วย

นายเกรียง น้ำหล่าย กำนันตำบลร่องฟอง กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์โควิด-19 มาแต่การจำหน่ายเครื่องมือการเกษตรของบ้านร่องฟองก็ยังดีอยู่ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ คนตกงานกลับมาบ้าน หันกลับมาทำการเกษตร หลายคนมีแนวคิดสร้างอาหารในครัวเรือนไม่ไปหาซื้อในตลาดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หันมาปลูกผักรับประทานเอง ประกอบกับปีนี้ ฟ้าฝนดีด้วย เป็นตัวผลักดันให้สินค้าเครื่องมือการเกษตรได้ขายดีขึ้น สินค้าที่ขายดีขณะนี้ คือ มีด จอบ เสียม เคียว คลาด ฯลฯ ถือเป็นสินค้าขายดี สามารถส่งไปจำหน่ายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีออเดอร์เข้ามา แถมยังมีการสั่งซื้อนำส่งออกไปยังต่างประเทศ

โดยเฉพาะตามแนวชายแดนรอบๆ ประเทศเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศรับซื้อสินค้าเครื่องมือการเกษตรจากบ้านร่องฟองเป็นส่วนใหญ่

นับว่าเป็นโอกาสของสินค้าเครื่องมือการเกษตร บ้านร่องฟอง ซึ่งมิได้มีการรับซื้อเหมือนในอดีต คือ มีกลุ่มพ่อค้าในบ้าน หรือเจ้าของกิจการตีเหล็กออกนำออกไปจำหน่ายด้วยการขายเร่

ปัจจุบันมีการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ และส่งด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัย เป็นการลดการติดต่อผ่านผู้คน ทำให้ไม่มีปัญหากับการระบาดเชื้อโควิด-19

การตีเหล็ก จึงกลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของจังหวัดแพร่ ที่สามารถพยุงเศรษฐกิจและหล่อเลี้ยงผู้คนท้องถิ่นนี้ได้เป็นอย่างดี

สมโรจน์ สำราญชลารัตน์ /รายงาน