กองทัพภาคที่ 3 ร่วม กสทช.ปราบปรามลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตชายแดน สกัดพนันออนไลน์

330

กองทัพภาคที่ 3 ร่วม กสทช.ปราบปรามลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตชายแดน สกัดพนันออนไลน์

พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 (ฉก.ม.3) กองกำลังผาเมือง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.34) เขต 34 จังหวัดเชียงราย  อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน สถานีตำรวจภูธรแม่สาย และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน

พ.อ.รุ่งคุณ กล่าวอีกว่า  โดยร่วมกันจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกันเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พบว่ามีการติดตั้งสายอากาศ รับ – ส่ง สัญญาณสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งสัญญาณข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน การบังคับใช้กฎหมายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

สรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้
1. พื้นที่อำเภอแม่สาย จำนวน 6 เป้าหมาย ตรวจพบผู้กระทำความผิด จำนวน 5 ราย และของกลาง จำนวน 8 รายการ ดังนี้
1.1 เราเตอร์ WIFI ยี่ห้อหนึ่ง จำนวน 1 เครื่อง
1.2 เครื่องรับ – ส่ง วิทยุโทรคมนาคม ยี่ห้อหนึ่ง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสายสัญญาณ 20 เมตร
1.3 เครื่องรับ – ส่ง วิทยุโทรคมนาคม ยี่ห้อหนึ่ง จำนวน 1 เครื่อง
1.4 สายอากาศแบบจานสะท้อน (Parabdic) ตะแกรง จำนวน 1 เครื่องพร้อมขั้วต่อสายนำสัญญาณ
1.5 สายอากาศแบบลำดับ (Stub) ทรงกระบอก จำนวน 2 เครื่อง พร้อมขั้วต่อสายนำสัญญาณ
1.6 อุปกรณ์แบ่งแรงดันสัญญาณ ไม่ทราบยี่ห้อ จำนวน 1 ตัว
1.7 อุปกรณ์จ่ายแรงดันไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว
1.8 เครื่องรับ – ส่ง วิทยุโทรคมนาคม ยี่ห้อหนึ่ง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสายนำสัญญาณ 20 เมตร

2. พื้นที่อำเภอเชียงแสน จำนวน 2 เป้าหมาย ตรวจพบผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ราย และของกลาง จำนวน 2 รายการ ดังนี้
2.1 เครื่องรับ – ส่ง วิทยุโทรคมนาคม WIFI ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขเครื่อง จำนวน 2 เครื่อง
<span;>2.2 สายนำสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สาย LAN) จำนวน 2 เส้น

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สาย และสถานีตำรวจภูธรเชียงแสน ดำเนินการตรวจยึดของกลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และนำไปตรวจสอบว่า
1.มีการกระทำผิดกฎหมายในการส่งสัญญาณ ในย่านความถี่ที่ได้ขออนุญาตหรือไม่
2.มีการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ก่อนหรือไมเพื่อเป็นการตรวจสอบดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศโดยรวม  เพราะการติดตั้งจุดรับ – ส่ง สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) อาจจะนำไปใช้ในการถ่ายทอดสดการเล่นการพนันฟุตบอล, การพนันออนไลน์ และการพนันประเภทอื่นๆ จากบ่อนการพนันในประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านสัญญาณดังกล่าวได้