กองทัพภาคที่ 3-มทบ.35 ร่วมป้องกันเข้มคลัสเตอร์เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

581

กองทัพภาคที่ 3-มทบ.35 ร่วมป้องกันเข้มคลัสเตอร์เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 2 มิถุนาน 2564 พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงว่า  ในระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้บูรณาการหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 (มทบ.35) ร่วมกับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก Active Case Finding จำนวนทั้งสิ้น 912 ราย โดยแยกเป็นผู้ต้องขัง จำนวน 836 ราย และผู้คุมผู้ต้องขัง จำนวน 76 ราย

พันโทหญิง บุณฑริกา กล่าวอีกว่า พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย N95, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับการคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก Active Case Finding โดยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลัง เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อการป้องกันคลัสเตอร์ในเรือนจำ ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในเรือนจำ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ภายเรือนจำ

“ความจำเป็นในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ เนื่องจากหากมีผู้ติดเชื้อเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถแพร่กระจายทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ เนื่องจากภายในเรือนจำเป็นพื้นที่แออัด ผู้ต้องขังอยู่รวมกัน อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ง่าย หากสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อได้ในระยะแรก ก็จะสามารถจัดการแยก   ผู้ติดเชื้อเพื่อรักษา และสามารถยกระดับการป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์, จัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของกองทัพบก อีกทั้งยังมีการวางแผนการคัดแยกผู้ป่วย การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แนะนำการล้างมือทุกๆ ครั้ง เมื่อมีโอกาสด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน แนะนำการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing การเพิ่มมาตรการการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุข ให้กับผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์” ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคทึ่ 3 กล่าว

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการโรคติดต่อ ของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย