ผู้ว่าฯ พิษณุโลก คุมตรวจโควิด-19 เชิงรุก เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ บ.เครื่องกรองน้ำ

592

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก คุมตรวจโควิด-19 เชิงรุก เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ บ.เครื่องกรองน้ำ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสถานที่การเก็บตัวอย่าง swap กลุ่มเสี่ยง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19  คลัสเตอร์พนักงานขายเครื่องกรองน้ำ  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกบริการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.30 น.