กอ.รมน.พิษณุโลก ลุยแจกหน้ากากอนามัย  ขรก.-ปชช.9 อำเภอ

520

กอ.รมน.พิษณุโลก ลุยแจกหน้ากากอนามัย  ขรก.-ปชช.9 อำเภอ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง  รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก (ท) กล่าวว่า ได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ในพื้นที่ 9 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 อีกทั้งส่วนหนึ่งมอบให้กับอำเภอต่างๆนำไปแจกจ่ายให้กับส่วนราชการ ร้านค้าประชาชนในพื้นที่ 9 อำเภอ และส่วนหนึ่งมอบให้กับชาติตระการ ,พรหมพิราม และบางกระทุ่ม ดำเนินการแจกจ่ายอีกด้วย

นอกจากนั้นยังมอบหมายให้ พ.ต.จักร์ เฉียงเหนือ รักษาราชการสัสดี อำเภอบางกระทุ่ม และกำลังพล มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับหน้ากากอนามัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จว.) พิษณุโลก ได้รับบริจาคมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 750 กล่องๆละ 50 ชิ้น และคาดว่าจะมอบมาเพิ่มเติมอีก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19