ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง พบปะหารือทหารเมียนมา สกัดหลบหนีข้ามแดน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า พันเอกสัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง และประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับ พันเอก มินมินทู ผู้บังคับกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก และประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา(TBC) ฝ่ายเมียนมาคนใหม่

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในโอกาสที่พันเอกมินมินทู เข้ารับตำแหน่งผู้บังคับกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย

รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้การหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อที่จะร่วมกันสกัดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางที่ผิดกฏหมาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในอันที่จะดำเนินการกับกลุ่มขบวนการลักลอบข้ามแดนผิดกฏหมายของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย